Kategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

A felhasználó adatait az 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően kezeljük.
A felhasználó / megrendelő adatait kizárólag a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben titkosan tároljuk és dolgozzuk fel. Harmadik fél számára nem adjuk ki , kivételt képez a rendelés teljesítéséhez szükséges számviteli ,(számla elkészítés és belső könyvelésben történő felhasználás) szállítás előkészítési (csomagolás és címzés, esetleges szükséges egyeztetés a megrendelővel) és szállítási (szállítási név - cím megadása) információközlés. A megrendeléssel összefüggő szükséges információ átadáson / felhasználáson túl egyéb célokra azokat a megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül nem használjuk fel. A szükséges mértékű adattárolás során célunk az adatok lehető legbiztonságosabb és legrövidebb idejű tárolása , de nem vállalunk felelősséget bűncselekmény , természeti csapás vagy egyéb rajtunk kívül álló rendkívüli okból eredő károkért.
Felhasználónak lehetőséget biztosítunk továbbá adatainak bármikor történő módosítására.


Új termékek

Nincs új termék